Sct. Georgs Gilderne

Slagelse

I hvert gilde er gildebrødrene samlet i grupper på 6-10 personer, svarende til spejdertidens patruljer i troppen. Disse grupper omlægges af gildeledelsen hvert andet eller tredje år.

Gildeledelserne

Hvert Gildes ledelse består af gildemester, gildekansler og gildeskatmester. Disse vælges på Gildetinget(generalforsamlingen).

Fællesrådet

 3.Gilde

4.Gilde

Formand
Søren Juul Nerenst
Mobil: 2126 3945
E-mail: sjn@juul-nerenst.dk

Gildemester
Inger Grønborg
Mobil: 2234 1947
E-mail: ingergronborg@gmail.com

 

Gildemester

Solveig Møller
Mobil: 2287 7305
E-mail: 
wanda@stofanet.dk

Gildemester
Inger Grønborg

 

Gildemester
Vagn Riber Andersen

Gildekansler

Merete Nielsen
Mobil: 3190 8631
E-mail: mereni@outlook.dk

Gildekansler
Ulla Broløse
Mobil: 2272 3651
E-mail: broloes@stofanet.dk

Økonomiansvarlig

Ulla Broløs
Mobil: 2272 3651
E-mail: broloes@stofanet.dk
 

Gildeskatmester

Susanne Jensen
Mobil: 6171 4440
E-mail: susanne@annemarievej.dk

Gildeskatmester
Pia Jeppesen
Mobil: 4189 1331

E-mail: pia.jeppesen.1980@gmail.com

Udlejning af Kløverhuset
Margot Maarbjerg
Mobil: 5358 9864
E-mail: margot.maarbjerg@gmail.com
             

   
 

STADEN

   

Chefredaktør
Filip Sebastian
Tlf.: 5818 6163
Mobil: 2145 3767
E-mail: filipsnekkerupvej@gmail.com

Lokalredaktør
Elisabeth Holmgaard
Tlf.: 5852 7150
Mobil: 2712 7150
E-mail: elhola@stofanet.dk

Lokalredaktør
Kirsten Nielsen

Mobil: 4030 9843
E-mail: kn.pantholm@stofanet.dk

 

HJEMMESIDEN

   
Webmaster
Pia Jeppesen
Mobil: 4189 1331
E-mail: pia.jeppesen.1980@gmail.com


Sct. Georgs Gilderne i Slagelse
Copyright © 2013 ComputerBits. Alle rettigheder forbeholdes.